Валюталык операциялар

«Капитал Банк» Сиздер үчүн алгылыктуу шарттарда төмөнкү валюталык операцияларды жүргүзүү ыңгайын сунуштайт:

  • кыргыз сомуна нак чет өлкө валютасын сатып алып жана сатуу;
  • нак эмес чет өлкө валютасында конверсиондук операцияларды ишке ашыруу.

Накталай жана накталай эмес валюталардын конверсиялык операциялардагы  жеке наркын белгилөө мүмкүнчүлүктөрү каралган.