"Пенсионный" депозити

Пенсионерлерге пайдалуу жана ыңгайлуу болушу үчүн атайы иштелип чыккан ыңгайлуулук.

Мөөнөтү Пайыздык чени Депозиттин минималдуу суммасы
  KGS USD  
6 айга 7% 1% 1 000 сом/ 20 АКШ доллары
12 айга 9% 2%
24 айга 10% 3%
36 айга 10,5%  

 «Пенсионный» мөөнөттүү депозитинин артыкчылыктуу шарттары:

  • пайыздар ай сайын чегерилип турат;
  • пайыздар ай сайын төлөнүп турат;
  • депозитке кошумчалап акча салууга жол берилет;
  • пайыздар ай сайын капиталдаштырылат;
  • депозиттин суммасы мөөнөтүнөн мурда талап кылынган шартта жана келишим токтотулганга чейин чегерилген пайыздар сакталып, кардарга толук көлөмдө төлөнүп берилет;
  • дароо узартуу шарты каралган.
  • Эсеп ачылгандан кийин бир ай өткөн соң аманаттын жарым-жартылай бөлүгүн айына бир жолу калдык сумманын 50%нан ашык эмес алууга жол берилет, бирокдепозиттик эсепте азайтылбаган калдыктын сакталышы зарыл.
  • Баштапкы салымдын минималдуу суммасы: улуттук валютада – 50 000,00 (Элүү миң) кыргыз сому;чет элдик валюталарда –1000,00 (Бир миң) АКШ доллары; 50 000,00 (Элүү миң) россиялык рубль, бул депозиттин  азайтылбаганкалдыгы болуп саналат.

“Капитал Банк” ААКда депозит боюнча жеке пайыздык ченемдерди белгилөө мүмкүнчүлүгү каралган.