Эсептешүү-кассалык тейлөө

«Капитал Банк» бизнести ыңгайлуу ыкмада, ийгиликтүү жүргүзүүсү үчүн өз кардарларына эсептешүү-кассалык тейлөө шартын сунуштайт.
Талаптагыдай жогорку тейлөө сапаты жана ар бир кардарга карата кылдат мамиле - ийгиликтүү иштин ишенимдүү өбөлгөсү!
Эсептешүү-кассалык тейлөө өзүндө төмөнкүлөрдү камтыйт:

  • Эсептешүү эсептерин ачууну жана жүргүзүүнү;
  • Клиринг, ГРОСС системалары боюнча улуттук валютада нак эмес которууларды;
  • SWIFT системасы боюнча чет өлкө валютасында нак эмес акча которууларды;
  • Сейфтик депозитарий кызматын (сейфтик ячейкаларды ижарага берүүнү);
  • Конверсиондук операцияларды.

АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ:

 • Эсептешүү эсебин ачуу акысыз ишке ашырылгандыгы;
 • Эсепте минималдуу калдыктын болушун талап кылынбагандыгы;
 • Эсептешүү эсебин тейлөөнүн акысыз жүргүзүлгөндүгү;
 • Банк ичинде которуулар акысыз ишке ашырылгандыгы;
 • Тарифтердин алгылыктуулугу.