Банк жөнүндө

2012-жылдын декабрь айында 1994-жылдын 1-августунда түзүлүп, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан 1995-жылдын 30-октябрында банк операцияларын жүргүзүү укугуна №030 лицензияны алган “Акыл” инвестициялык акционердик коммерциялык банкынын акцияларынын 100% жаңы акционер, Кыргыз Республикасынын жараны сатып алган.

Акционер тарабынан Банкты өнүктүрүү жана «Capital Bank» бренди алдында калайык-калкка жана юридикалык жактарга банктык кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо чечими кабыл алынган.

Банк, универсалдуу финансылык институт катары өнүгүүнү пландаштырууда. Учурда ал Россиянын, Казакстандын ири банктары менен корреспонденттик мамилелерди түптөп, банк-контрагенттер тармагын кеңейтүү максатын көздөөдө.

Банк, бүгүнкү күндө банктык кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири чөйрөсүн сунуштоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары ал, банктык продукттар катарын жигердүү кеңейтип, тейлөө түйүндөрүн көбөйтүүгө ниеттенүүдө. Эсеп ачуусуз эле, ыкчам акча которуунун эл аралык системаларын жигердүү колдонууга киргизип, кардарларга ыңгайлуу болушу  үчүн алардын санын арттырууну караштырууда.

Банк керектөөчүлөрдүн табитин эске алуу менен жаңы кредиттик продукттарды иштеп чыгып, чакан жана орто бизнести кредиттөө программаларын ийгиликтүү ишке ашырууда.

Акционер, банк Башкармасы, банктын кызматкерлери – бул, келечекке ишенимдүү кадам шилтеген, кесиптик тажрыйбага, иш билгилик жөндөмдүүлүккө ээ, ар кандай жагдайда алгылыктуу чечимдерди кабыл ала билген кесипкөйлөр тобу.

Дагы маалымат